Сух охладител

Вертикален тип

PD SERIES

 

Сухите охладители са проектирани да се използват за производства със средни и с големи капацитети на технологично охлаждане и приложения за ОВК. Обхватът на мощността на стандартните модели е между 122,6 kW и 661,4 kW. Сухите охладители са оборудвани с високоефективни топлообменници, проектирани със специален компютърен софтуер и са стандартно изработени от медни тръби и алуминиеви ламели. В зависимост от работната среда и дизайна, като опция се предлагат алуминиеви ламели с епоксидно покритие, намотки, изцяло с епоксидно покритие и медни ламели. Стандартното разстояние между ламелите е 2,5 мм. Колекторите са изработени от стомана и имат клапани и дренажни тапи. Решетките за хладилен агент са оптимизирани за вода и смес гликол/вода с различни съотношения. Използват се енергийно ефективни и нискошумни вентилатори. Класът им на защита на двигателите е IP 54, а изолационният клас – F. Сухите охладители са проектирани в индустриалната естетика и ергономия, могат да бъдат позиционирани вертикално, хоризонтално и V-образно. През зимата трябва да се вземат предпазни мерки,  за да се предотврати замръзване на топлообменника. За да се предотврати замръзване, трябва да се използва антифриз или смес гликол/вода. Препоръчителните съотношения на смесване срещу замръзване могат да бъдат изпратени при поискване. Тези охладители имат конкурентни предимства въз основа на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи.

Automatic hopper loader - ral300i - rhong
Automatic hopper loader - ral300i - rhong
Automatic hopper loader - ral300i - rhong

Стандартно оборудване

• 104 kW – 190 kW диапазон на мощност
• Модулна хоризонтална конструкция на намотката
• Алуминиеви ламели, медни тръби, произведени от PLANER
• Аксиални вентилатори, осигуряващи висок въздушен дебит
• Електрически компоненти и панел за захранване със стандарти CE 2006/95/EC
• Съответства на директивите за оборудване под налягане CE97/23/EC
• Центробежна водна помпа
• Неръждаем резервоар
• Микропроцесорен блок за управление и регулатор на скоростта на вентилатора

Опционално

• Алуминиеви ламели с епоксидно покритие за корозивна устойчивост на факторите на околната среда
• Неръждаемо тяло, EC вентилатор
• Система за пръскане
• Самоизточваща система

Conveyor belt - nds series

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Минимална консумация на електроенергия
и максимална ефективност, постигната
чрез иновативни решения.

КАЧЕСТВО

Устройствата се произвеждат от
най-висококачествени материали
и с внимание към детайлите.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние се фокусираме върху използването на енергийно
възобновяеми ресурси и постигане на съвместимост.

ИНОВАЦИЯ

Подобрен производствен процес чрез използване
на най-ефективното оборудване от експертни инженери.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ

Винаги с вас чрез бърза техническа
сервизна поддръжка.

ЕКИП

Резултатът се постига от екип, работещ в
пълна хармония.

Модел

PD 80
12 C 5

PD 80
13 C 5

PD  80
14 C 5

PD  80
15 C 5

PD 80
22 C 5

PD 80
23 C 5

PD 80
24 C 5

PD 80
25 C 5

Капацитет на охлаждане kW 129.3 199.8 260.1 330.7 258.5 399.6 520.3 661.4
Въздушен поток m³/h 40.510 60.930 81.730 101.820 81.030 121.870 162.750 203.650
Брой вентилатори pcs. 2 3 4 5 4 6 8 10
Мощност на вентилаторите kW 4.0 6.0 8.0 10.0 8.0 12.0 16.0 20.0
Напрежение на вентилаторите A 8.0 12.0 16.0 20.0 16.0 24.0 32.0 40.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 50 52 53 54 53 55 56 57
Обем на тръбите L 54.3 82.1 109.9 137.8 108.6 164.2 219.8 275.6

DIMENSIONS

Модел

PD  80
12 C 5
PD  80
13 C 5
PD 80
14 C 5
PD 80
15 C 5
PD 80
22 C 5
PD  80
23 C 5
PD 80
24 C 5
PD  80
25 C 5
L mm 2260 3890 5120 6350 2660 3890 5120 6350
W mm 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130
H mm 1885 1885 1885 1885 3765 3765 3765 3765
Диаметър на входния отвор 2“ 2 ½“ 2 ½“ 3“ 2×2“ 2x 2½“ 2x 2½“ 2×3“
Диамтър на изходния отвор 2“ 2 ½“ 2 ½“ 3“ 2×2“ 2x 2½“ 2x 2½“ 2×3“

 

Технически данни

PD 80 12 C 5
Модел PD             80 12 C 5
Капацитет на охлаждане kW 129.3
Въздушен поток m³/h 40.510
Брой вентилатори pcs. 2
Мощност на вентилаторите kW 4.0
Напрежение на вентилаторите A 8.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 50
Обем на тръбите L 54.3
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
Модел PD             80 12 C 5
L mm 2260
W mm 1885
H mm 1130
Диаметър на входния отвор 2“
Диамтър на изходния отвор 2“
PD 80 13 C 5
Модел PD             80 13 C 5
Капацитет на охлаждане kW 199.8
Въздушен поток m³/h 60.930
Брой вентилатори pcs. 3
Мощност на вентилаторите kW 6.0
Напрежение на вентилаторите A 12.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 52
Обем на тръбите L 82.1
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
Модел PD             80 13 C 5
L mm 3890
W mm 1885
H mm 1130
Диаметър на входния отвор 2 ½“
Диамтър на изходния отвор 2 ½“

 

PD 80 14 C 5
Модел PD             80 14 C 5
Капацитет на охлаждане kW 260.1
Въздушен поток m³/h 81.730
Брой вентилатори pcs. 4
Мощност на вентилаторите kW 8.0
Напрежение на вентилаторите A 16.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 53
Обем на тръбите L 109.9
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
Модел PD             80 14 C 5
L mm 5120
W mm 1885
H mm 1130
Диаметър на входния отвор 2 ½“
Диамтър на изходния отвор 2 ½“
PD 80 15 C 5
Модел PD              80 15 C 5
Капацитет на охлаждане kW 330.7
Въздушен поток m³/h 101.820
Брой вентилатори pcs. 5
Мощност на вентилаторите kW 10.0
Напрежение на вентилаторите A 20.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 54
Обем на тръбите L 137.8
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ
Модел PD              80 15 C 5
L mm 6350
W mm 1885
H mm 1130
Диаметър на входния отвор 3“
Диамтър на изходния отвор 3“
PD 80 22 C 5
Модел PD            80 22 C 5
Капацитет на охлаждане kW 258.5
Въздушен поток m³/h 81.030
Брой вентилатори pcs. 4
Мощност на вентилаторите kW 8.0
Напрежение на вентилаторите A 16.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 53
Обем на тръбите L 108.6
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
Модел PD            80 22 C 5
L mm 2660
W mm 3765
H mm 1130
Диаметър на входния отвор 2×2“
Диамтър на изходния отвор 2×2“

 

PD 80 23 C 5
Модел PD             80 23 C 5
Капацитет на охлаждане kW 399.6
Въздушен поток m³/h 121.870
Брой вентилатори pcs. 6
Мощност на вентилаторите kW 12.0
Напрежение на вентилаторите A 24.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 55
Обем на тръбите L 164.2
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
Модел PD             80 23 C 5
L mm 3890
W mm 3765
H mm 1130
Диаметър на входния отвор 2x 2½“
Диамтър на изходния отвор 2x 2½“

 

PD 80 24 C 5
Модел PD             80 24 C 5
Капацитет на охлаждане kW 520.3
Въздушен поток m³/h 162.750
Брой вентилатори pcs. 8
Мощност на вентилаторите kW 16.0
Напрежение на вентилаторите A 32.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 56
Обем на тръбите L 219.8
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
Модел PD             80 24 C 5
L mm 5120
W mm 3765
H mm 1130
Диаметър на входния отвор 2x 2½“
Диамтър на изходния отвор 2x 2½“
PD 80 25 C 5
Модел PD             80 25 C 5
Капацитет на охлаждане kW 661.4
Въздушен поток m³/h 203.650
Брой вентилатори pcs. 10
Мощност на вентилаторите kW 20.0
Напрежение на вентилаторите A 40.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 57
Обем на тръбите L 275.6
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
Модел PD             80 25 C 5
L mm 6350
W mm 3765
H mm 1130
Диаметър на входния отвор 2×3“
Диамтър на изходния отвор 2×3“

ПРЕДИМСТВА

  • 1 година гаранция за машината

  • 1 година безплатен гаранционен сервиз

  • Доставка до посочено от вас място 

  • Включено обучение 

Интересувате ли се от този продукт?

Не се притеснявайте…