Линейни датчици за позиция

Automatic hopper loader - ral300i - rhong

Потенциометричните преобразуватели за праволинейно положение, откриват позицията на движещата се част на всяка механична система.
Принципът на измерване на потенциометъра е делител на напрежението, като така информацията за позицията е абсолютна. Пропорционално разделя приложеното напрежение в неговия работен диапазон и осигурява пропорционален изход.
Потенциометрите осигуряват гъвкавост със широк обхват на захранващото напрежение, за да съответстват на използваните устройства (5-48 V DC).Те имат стабилни механични конструкции с адаптивност при много ниска температура, използват се при голям брой индустриални машини и функционират при ниски и високи температури (-40°C…+85°C). Регулират се до висока степен на точност със специални машини за лазерно подрязване.
Предлагат се различни модели с различни измервателни дължини и механични структури.

Модел RTL

Vertical mixer - mvp series

Диапазон на измерване 100 – 1000 мм
Дълъг механичен живот 100 милиона движения
Отлична повторяемост <0.01 мм
Безкрайна резолюция
5 kOhm: 30 – 600 мм
10 kOhm: 650 – 1000 мм

Модел RPH

Vertical mixer - mvp series

Диапазон на измерване 100 – 1950 мм
Дълъг механичен живот 100 милиона движения
Отлична повторяемост <0.01 мм
Безкрайна резолюция
5 kOhm: 100 – 600 мм
10 kOhm: 650 – 1000 мм
20 kOhm: 1250 – 1950 мм

Модел MSW

Vertical mixer - mvp series

Диапазон на измерване 50 – 5000 мм
16-битова резолюция
0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
10-0 V, 20-0 mA, 20-4 mA изход
24 VDC захранване

Модел MSS

Vertical mixer - mvp series

Диапазон на измерване 50 – 5000 мм
16-битова резолюция
0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
10-0 V, 20-0 mA, 20-4 mA изход
24 VDC захранване

Модел MST

Vertical mixer - mvp series

Диапазон на измерване 50 – 5000 мм
16-битова резолюция
Механична инсталация по избор
Единични или двойни изходи