СТАНДАРТНИ ШРЕДЕРИ

Шредери за раздробяване на обемни и дебелостенни детайли от пластмаса, различни отпадъци от хартия и картон, “post-consumer” общи отпадъци и др.

Enma

enma MEDIUM SIZED SHREDDER

Среден размер шредери

EMS SERIES

Light shredder - enma - els

Лека серия шредери

ELS SERIES

BIG SIZED SHREDDER ebs

Голям размер шредери

EBS SERIES

Среден размер шредери

EMS SERIES

Лека серия шредери

ELS SERIES

Голям размер шредери

EBS SERIES