Подкачващи устройства

Подкачващи устройства предназначени за автоматично пневматично транспортиране на пластмасови гранули до машината за производство.

Plastic systems

МОНОФАЗНО ПОДКАЧВАЩО УСТОЙСТВО

vlm series

POWDER AUTO LOADER

ПОДКАЧВАЩО УСТОЙСТВО ЗА ПРАХОВ МАТЕРИАЛ

VLP SERIES

VENTURI SERIES

“ВЕНТУРИ“ КЛАПАН ЗА ПОДКАЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛ

VLV SERIES

МОНОФАЗНО ПОДКАЧВАЩО УСТОЙСТВО

vlm series

ПОДКАЧВАЩО УСТОЙСТВО ЗА ПРАХОВ МАТЕРИАЛ

VLP SERIES

“ВЕНТУРИ“ КЛАПАН ЗА ПОДКАЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛ

VLV SERIES

THREE-PHASE AUTO LOADERS PD SERIES

ТРИФАЗНИ ПОДКАЧВАЩИ УСТРОЙСТВА

PD SERIES

THREE-PHASE AUTO LOADERS LDM SERIES

ТРИФАЗНИ ПОДКАЧВАЩИ УСТРОЙСТВА

LDM SERIES

ТРИФАЗНИ ПОДКАЧВАЩИ УСТРОЙСТВА

PD SERIES

ТРИФАЗНИ ПОДКАЧВАЩИ УСТРОЙСТВА

LDM SERIES

RHONG

Two material ratio valve - rpv series

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КЛАПАН ЗА 2 ИЗТОЧНИКА НА МАТЕРИАЛ

RPV series

TWO MACHINE HOPPER LOADER

RAL323/523 SERIES

Automatic hopper loader - ral300i - rhong

ПОДКАЧВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА МАТЕРИАЛ

RAL300I SERIES

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КЛАПАН ЗА 2 ИЗТОЧНИКА НА МАТЕРИАЛ

RPV series

TWO MACHINE HOPPER LOADER

RAL323/523 SERIES

ПОДКАЧВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА МАТЕРИАЛ

RAL300I SERIES

SEPARATE HOPPER LOADER

RAL303-KU SERIES

AUTOMATIC HOPPER LOADER

RAL300U SERIES

SEPARATE HOPPER LOADER

RAL303-KU SERIES

AUTOMATIC HOPPER LOADER

RAL300U SERIES