ИЗСУШИТЕЛИ НА ВЪЗДУХ

Изсушители на въздух за технологичното изсушаване на хигроскопични материали

Plastic systems

Mini dryer series dac & turbo dac series

КОМПАКТНИ СУШИЛНИ ТИП „СУХ ВЪЗДУХ“

DAC & TURBO DAC SERIES

Rotor series dryer - dw series

ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ РОТОРНА СЕРИЯ

DW SERIES

Weight control dryer - dwc compact series

ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ С КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО

DWC COMPACT SERIES

КОМПАКТНИ СУШИЛНИ ТИП „СУХ ВЪЗДУХ“

DAC & TURBO DAC SERIES

ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ РОТОРНА СЕРИЯ

DW SERIES

ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ С КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО

DWC COMPACT SERIES

Double tower dryer - d800-840 series

ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ С ДВЕ КУЛИ

D800-840 SERIES

ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ С ДВЕ КУЛИ

D800-840 SERIES

Rhong

Honeycomb dehumidifier - rhd series - rhong

ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ

RHD SERIES

Hot air dryer - rdm - p eur series - rhong

СУШИЛНЯ ТИП „ТОПЪЛ ВЪЗДУХ“

RDM – P EUR SERIES

All in one dehumidifier and dryer - rdc series - rhong

КОМБИНИРАНА СУШИЛНЯ С ВГРАДЕНО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

RDC SERIES

ИЗСУШИТЕЛ НА ВЪЗДУХ

RHD SERIES

СУШИЛНЯ ТИП „ТОПЪЛ ВЪЗДУХ“

RDM – P EUR SERIES

КОМБИНИРАНА СУШИЛНЯ С ВГРАДЕНО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

RDC SERIES