МИКСЕРИ

Миксери предназначени за смесване и разбъркване на първични материали с различни добавки, вторични материали и множество видове различни материали

Plastic systems

Vertical mixer - m series

ВЕРТИКАЛЕН МИКСЕР

M SERIES

Vertical mixer - mvp series

ВЕРТИКАЛЕН МИКСЕР

MVP SERIES

ВЕРТИКАЛЕН МИКСЕР

M SERIES

ВЕРТИКАЛЕН МИКСЕР

MVP SERIES

Rhong

Vertical mixer - rm- rhong

ВЕРТИКАЛЕН МИКСЕР ЗА МАТЕРИАЛ

RM SERIES

Spiral material mixer - rsm80-rsm1260 series- rhong

МАЛЪК СПИРАЛЕН МИКСЕР ЗА МАТЕРИАЛ

RSM80-RSM1260 SERIES

High volume material mixer - rsm500-rsm3000 series

ГОЛЯМ СПИРАЛЕН МИКСЕР ЗА МАТЕРИАЛ

RSM500-RSM3000 SERIES

ВЕРТИКАЛЕН МИКСЕР ЗА МАТЕРИАЛ

RM SERIES

МАЛЪК СПИРАЛЕН МИКСЕР ЗА МАТЕРИАЛ

RSM80-RSM1260 SERIES

ГОЛЯМ СПИРАЛЕН МИКСЕР ЗА МАТЕРИАЛ

RSM500-RSM3000 SERIES