Въртящи маси

Автоматично завъртащи се маси, които кореспондират с машината за производство, предназначени за автоматизиране на работния процес и намаляне на разходите за работна ръка

Plastic systems

Rotary table - trc-trs series

ВЪРТЯЩИ МАСИ

TRC-TRS SERIES

ВЪРТЯЩИ МАСИ

TRC-TRS SERIES