Периферни устройства

Запознайте се с богатият ни асортимент на периферни устройства и спомагателна техника за нуждите на производствения процес на пластмаса

AIR COOLED CHILLER - RCM A series - rhong

Подкачващи устройства

Vertical mixer - mvp series

ДОЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА

AIR COOLED CHILLER - RCM A series - rhong

ИЗСУШИТЕЛИ НА ВЪЗДУХ

Подкачващи устройства

ДОЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА

ИЗСУШИТЕЛИ НА ВЪЗДУХ

AIR COOLED CHILLER - RCM A series - rhong

МИКСЕРИ

Vertical mixer - rm- rhong

СУШИЛНИ ТИП
„ТОПЪЛ ВЪЗДУХ“

Vertical mixer - rm- rhong

ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

МИКСЕРИ

СУШИЛНИ ТИП
„ТОПЪЛ ВЪЗДУХ“

ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Vertical mixer - mvp series

Камерни изсушители

Vertical mixer - mvp series

ВЪРТЯЩИ МАСИ

Vertical mixer - rm- rhong

БУНКЕРИ И СИЛОЗИ ЗА МАТЕРИАЛ

Камерни изсушители

ВЪРТЯЩИ МАСИ

БУНКЕРИ И СИЛОЗИ ЗА МАТЕРИАЛ