Шредери за тръби и профили

Шредери, предназначени за рециклиране на големи тръби с диаметър до 1000 мм и рециклиране на пластмасови палети

Enma

Large pipe and pallet shredder - enma - eps series

Шредери за тръби и палети

EPS SERIES

Шредери за тръби и палети

EPS SERIES