Раздробяване на материал и рециклиране

Запознайте се с нашите мелници и шредери, предназначени за рециклиране на технологични отпадъци в производството на пластмаси или общо рециклиране на отпадъци

AIR COOLED CHILLER - RCM A series - rhong

МАЛКИ МЕЛНИЦИ

Vertical mixer - rm- rhong

СТАНДАРТНИ МЕЛНИЦИ

Vertical mixer - mvp series

ШУМОИЗОЛИРАНИ МЕЛНИЦИ

МАЛКИ МЕЛНИЦИ

СТАНДАРТНИ МЕЛНИЦИ

ШУМОИЗОЛИРАНИ МЕЛНИЦИ

Vertical mixer - rm- rhong

БАВНООБОРОТНИ МЕЛНИЦИ

AIR COOLED CHILLER - RCM A series - rhong

МЕЛНИЦИ ТЕЖКА СЕРИЯ

Vertical mixer - mvp series

Мелници за тръби и профили

БАВНООБОРОТНИ МЕЛНИЦИ

МЕЛНИЦИ ТЕЖКА СЕРИЯ

Мелници за тръби и профили

AIR COOLED CHILLER - RCM A series - rhong

СТАНДАРТНИ ШРЕДЕРИ

Vertical mixer - mvp series

ШРЕДЕРИ С ДВА РОТОРА

Vertical mixer - rm- rhong

ШРЕДЕРИ С ЧЕТИРИ РОТОРА

СТАНДАРТНИ ШРЕДЕРИ

ШРЕДЕРИ С ДВА РОТОРА

ШРЕДЕРИ С ЧЕТИРИ РОТОРА

Vertical mixer - mvp series

МЕЛНИЦИ ЗА ТРЪБИ И ПРОФИЛИ

AIR COOLED CHILLER - RCM A series - rhong

Гранулатор за бутилки

Vertical mixer - rm- rhong

Стандартни шредери

МЕЛНИЦИ ЗА ТРЪБИ И ПРОФИЛИ

Гранулатор за бутилки

Стандартни шредери