Темпериращи устройства за матрици – тип масло

Подгряващи устройства за прецизно темпериране на матрици работещи с масло. Налични са с една или две зони за контролиране на температура

Rhong

Oil type mold temperature control unit - rtc d-oil series - rhong

ТЕМПЕРИРАЩО УСТРОЙСТВО С МАСЛО

RTC OIL SERIES

Oil type mold temperature control unit - rtc d-oil series - rhong

ДВУЗОНОВО ТЕМПЕРИРАЩО УСТРОЙСТВО С МАСЛО

RTC D-OIL SERIES

 

ТЕМПЕРИРАЩО УСТРОЙСТВО С МАСЛО

RTC OIL SERIES

ДВУЗОНОВО ТЕМПЕРИРАЩО УСТРОЙСТВО С МАСЛО

RTC D-OIL SERIES