Малки мелници

Малки мелници за вътрешното рециклиране на лееци, дефектни изделия и други малки части, в производството на пластмасови изделия

Rhong

Enma

Sprue grusher - g series

МЕЛНИЦА ЗА ЛЕЕЦИ

G SERIES

Low speed crusher - rg 18/20 - rhong

МЕЛНИЦА ЗА ЛЕЕЦИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ

RG 18/20 SERIES

On-line crusher - enma - gl

Мелници за лееци и технологични отпадъци

GL SERIES

МЕЛНИЦА ЗА ЛЕЕЦИ

G SERIES

МЕЛНИЦА ЗА ЛЕЕЦИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ

RG 18/20 SERIES

Мелници за лееци и технологични отпадъци

GL SERIES