ЧИЛЪРИ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ

Чилъри с водно охлаждане, произведени от „PLANER‘‘, предназначени за охлаждане на вода в процесите на производство на пластмасови изделия

PlanEr

multi-scroll

ЧИЛЪР С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ

Скрол компресор
P-SHW-S SERIES

Vertical mixer - mvp series

ЧИЛЪР С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ

Винтов компресор
 P-SHW-V SERIES

ЧИЛЪР С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ

Скрол компресор
P-SHW-S SERIES

ЧИЛЪР С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ

Винтов компресор
P-SHW-V SERIES