Шредери с четири ротора

Шредери предназначени за раздробяване на различни трудни за обработка отпадъци

Enma

Four shaft shredder - enma - efs series

Шредери с 4 ротора

EFS SERIES

Шредери с 4 ротора

EFS SERIES