Сух охладител

V-образен

PD-V SERIES

 

Сухите охладители са проектирани да се използват за производства със средни и с големи капацитети на технологично охлаждане и приложения за ОВК. Обхватът на мощността на стандартните модели е между 122,6 kW и 661,4 kW. Сухите охладители са оборудвани с високоефективни топлообменници, проектирани със специален компютърен софтуер и са стандартно изработени от медни тръби и алуминиеви ламели. В зависимост от работната среда и дизайна, като опция се предлагат алуминиеви ламели с епоксидно покритие, намотки, изцяло с епоксидно покритие и медни ламели. Стандартното разстояние между ламелите е 2,5 мм. Колекторите са изработени от стомана и имат клапани и дренажни тапи. Решетките за хладилен агент са оптимизирани за вода и смес гликол/вода с различни съотношения. Използват се енергийно ефективни и нискошумни вентилатори. Класът им на защита на двигателите е IP 54, а изолационният клас – F. Сухите охладители са проектирани в индустриалната естетика и ергономия, могат да бъдат позиционирани вертикално, хоризонтално и V-образно. През зимата трябва да се вземат предпазни мерки, за да се предотврати замръзване на топлообменника. За да се предотврати замръзване, трябва да се използва антифриз или смес гликол/вода. Препоръчителните съотношения на смесване срещу замръзване могат да бъдат изпратени при поискване. Тези охладители имат конкурентни предимства въз основа на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи.

 

Automatic hopper loader - ral300i - rhong
Automatic hopper loader - ral300i - rhong
Automatic hopper loader - ral300i - rhong

Стандартно оборудване

• 122 kW – 630 kW диапазон на мощност
• Модулна вертикална/хоризонтална конструкция на намотката
• Алуминиеви ламели, медни тръби, произведени от PLANER
• Аксиални вентилатори, осигуряващи висок въздушен дебит
• Електрически компоненти и панел за захранване със стандарти CE 2006/95/EC
• Съответства на директивите за оборудване под налягане CE97/23/EC
• Центробежна водна помпа
• Неръждаем резервоар
• Микропроцесорен блок за управление и регулатор на скоростта на вентилатора

Опционално

• Алуминиеви ламели с епоксидно покритие за корозивна устойчивост на факторите на околната среда
• Неръждаемо тяло, EC вентилатор
• Система за пръскане
• Самоизточваща система

Conveyor belt - nds series
Conveyor belt - nds series
Conveyor belt - nds series
Conveyor belt - nds series

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Минимална консумация на електроенергия
и максимална ефективност, постигната
чрез иновативни решения.

КАЧЕСТВО

Устройствата се произвеждат от
най-висококачествени материали
и с внимание към детайлите.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние се фокусираме върху използването на енергийно
възобновяеми ресурси и постигане на съвместимост.

ИНОВАЦИЯ

Подобрен производствен процес чрез използване
на най-ефективното оборудване от експертни инженери.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ

Винаги с вас чрез бърза техническа
сервизна поддръжка.

ЕКИП

Резултатът се постига от екип, работещ в
пълна хармония.

Model

PD-V
80 12 A 5

PD-V
80 13 A 5

PD-V
80 14 A 5

PD-V
80 15 A 5

PD-V
80 22 A 5

PD-V
80 23 A 5

PD-V
80 24 A 5

PD-V
80 25 A 5

Cooling capacity kW 122.6 190.8 247.8 315.8 245.2 381.5 495.6 631.6
Air flow m³/h 44.780 67.420 89.980 112.580 89.560 134.840 179.960 225.160
Number of fans pcs. 2 3 4 5 4 6 8 10
Fan power kW 4.0 6.0 8.0 10.0 8.0 12.0 16.0 20.0
Fan current A 8.0 12.0 16.0 20.0 16.0 24.0 32.0 40.0
Fan sound level ( 10 m ) dBA 50 52 53 54 53 55 56 57
Tube volume L 47.9 72.9 98.0 123.0 95.8 145.8 196.0 246.0

DIMENSIONS

Model

PD-V
80 12 A 5

PD-V
80 13 A 5

PD-V
80 14 A 5

PD-V
80 15 A 5

PD-V
80 22 A 5

PD-V
80 23 A 5

PD-V
80 24 A 5

PD-V
80 25 A 5

L mm 2500 3500 4650 5850 2500 3500 4650 5850
W mm 1860 1860 1860 1860 2320 2320 2320 2320
H mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Water inlet connection 2“ 2½“ 2½“ 3“ 2×2“ 2×2 ½“ 2×2 ½“ 2×3“
Water outlet connection 2“ 2½“ 2½“ 3“ 2×2“ 2×2 ½“ 2×2 ½“ 2×3“

Технически характеристики

PD-V 80 12 A 5
Модел PD-V             80 12 A 5
Капацитет на охлаждане kW 122.6
Въздушен поток m³/h 44.780
Брой вентилатори pcs. 2
Мощност на вентилаторите kW 4.0
Напрежение на вентилаторите A 8.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 50
Обем на тръбите L 47.9
     
Модел PD-V             80 12 A 5
L mm 2500
W mm 1860
H mm 2000
Диаметър на входния отвор 2“
Диамтър на изходния отвор 2“
PD-V 80 13 A 5
Модел PD-V             80 13 A 5
Капацитет на охлаждане kW 190.8
Въздушен поток m³/h 67.420
Брой вентилатори pcs. 3
Мощност на вентилаторите kW 6.0
Напрежение на вентилаторите A 12.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 52
Обем на тръбите L 72.9
     
Модел PD-V             80 13 A 5
L mm 3500
W mm 1860
H mm 2000
Диаметър на входния отвор 2½“
Диамтър на изходния отвор 2½“
PD-V 80 14 A 5
Модел PD-V             80 14 A 5
Капацитет на охлаждане kW 247.8
Въздушен поток m³/h 89.980
Брой вентилатори pcs. 4
Мощност на вентилаторите kW 8.0
Напрежение на вентилаторите A 16.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 53
Обем на тръбите L 98.0
     
Модел PD-V             80 14 A 5
L mm 4650
W mm 1860
H mm 2000
Диаметър на входния отвор 2½“
Диамтър на изходния отвор 2½“
PD-V 80 15 A 5
Модел PD-V              80 15 A 5
Капацитет на охлаждане kW 315.8
Въздушен поток m³/h 112.580
Брой вентилатори pcs. 5
Мощност на вентилаторите kW 10.0
Напрежение на вентилаторите A 20.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 54
Обем на тръбите L 123.0
     
Модел PD-V              80 15 A 5
L mm 5850
W mm 1860
H mm 2000
Диаметър на входния отвор 3“
Диамтър на изходния отвор 3“
PD-V 80 22 A 5
Модел PD-V            80 22 A 5
Капацитет на охлаждане kW 245.2
Въздушен поток m³/h 89.560
Брой вентилатори pcs. 4
Мощност на вентилаторите kW 8.0
Напрежение на вентилаторите A 16.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 53
Обем на тръбите L 95.8
     
Модел PD-V            80 22 A 5
L mm 2500
W mm 2320
H mm 2000
Диаметър на входния отвор 2×2“
Диамтър на изходния отвор 2×2“
PD-V 80 23 A 5
Модел PD-V             80 23 A 5
Капацитет на охлаждане kW 381.5
Въздушен поток m³/h 134.840
Брой вентилатори pcs. 6
Мощност на вентилаторите kW 12.0
Напрежение на вентилаторите A 24.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 55
Обем на тръбите L 145.8
     
Модел PD-V             80 23 A 5
L mm 3500
W mm 2320
H mm 2000
Диаметър на входния отвор 2×2 ½“
Диамтър на изходния отвор 2×2 ½“
PD-V 80 24 A 5
Модел PD-V             80 24 A 5
Капацитет на охлаждане kW 495.6
Въздушен поток m³/h 179.960
Брой вентилатори pcs. 8
Мощност на вентилаторите kW 16.0
Напрежение на вентилаторите A 32.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 56
Обем на тръбите L 196.0
     
Модел PD-V             80 24 A 5
L mm 4650
W mm 2320
H mm 2000
Диаметър на входния отвор 2×2 ½“
Диамтър на изходния отвор 2×2 ½“
PD-V 80 25 A 5
Модел PD-V             80 25 A 5
Капацитет на охлаждане kW 631.6
Въздушен поток m³/h 225.160
Брой вентилатори pcs. 10
Мощност на вентилаторите kW 20.0
Напрежение на вентилаторите A 40.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 57
Обем на тръбите L 246.0
     
Модел PD-V             80 25 A 5
L mm 5850
W mm 2320
H mm 2000
Диаметър на входния отвор 2×3“
Диамтър на изходния отвор 2×3“

 

ПРЕДИМСТВА

  • 1 година гаранция за машината

  • 1 година безплатен гаранционен сервиз

  • Доставка до посочено от вас място 

  • Включено обучение 

Интересувате ли се от този продукт?

Не се притеснявайте…