Метален сепаратор

PLASTRON 05 K

 

Метален сепаратор за директен монтаж на шприц-машини и екструдери

 

 • Надежден – в процеса и откриването
 • Издръжлив – в технологията и производителността
 • Лесен – за монтаж и работа

Технически спецификации

 • Безопасно съхранение на всички системни параметри
 • Цифрова обработка на сигнала за най-добро откриване
 • Мониторинг на процесите и състоянието
 • Стандартизирана система за широка област на приложение
 • Здрава конструкция за максимален живот

Технически данни

Материал

Алуминий

Покритие

Боядисано

Цвят

RAL 3027

Материал на сензорната тръба

GRP, nonFood

Изхвъргач

Въртящ се конус тип К

Ориентация

Вертикална – отгоре надолу

Дължина на кабела на управляващата електроника

2 м

Клас на защита

IP 65

Работно напрежение

100 до 240 V AC / 50-60 Hz

Захранване

100-240V AC 50-60Hz LNPE – Захранващ кабел тип DIN

Предпазител на уреда

1,25 A времево забавяне, 5×20 mm по DIN

Консумация на енергия

макс. 50 W

Връзка за сгъстен въздух

6–10 бара (до 40 °C)

Консумация на сгъстен въздух

PLASTRON K 30–70 = 6 l на отделяне

PLASTRON K 100/120 = 9 l на отделяне

Работно налягане

6 бара

Максимално допустимо натоварване (вертикално)

500 кг

Област на употреба

Областта на използване на машината е захранването на шприц-машини и екструдери с бавно течлив материал при обработката на пластмаси. Тя предпазва производствената машина от повреда, причинена от метални части и гарантира оптимален производствен процес. PLASTRON 05 K се монтира директно на входа на шприц-машината или екструдера, между входа на модула за пластифициране и периферните устройства нагоре по веригата.

Температура на околната среда

+5 °C до +50 °C

Температура на съхранение

-10 °C до +60 °C

Относителна влажност

0 до 100 % (без кондензирана вода)

Метод на транспортиране

Колона от бавно движещ се материал или кратко свободно падане

Скорост на транспортиране

0,005–2,0 m/s

Височина на падане

150 mm над горния ръб на уреда

Материал за изследване

Термопласти, термопластични еластомери и обичайни добавки

Гранулиране

0–6 mm (гранулат/прах) 1–10 mm (люспи)

Температура на материала

макс. 120 °C

Стандартна поръчка

 • Ръководство за експлоатация
 • ЕС декларация за съответствие
 • 1,8 м захранващ кабел
 • Монтажна рамка
 • Бобина за засичане
 • Механизъм за сепариране
 • Устройство за поддръжка на сгъстен въздух
 • 2,5 m връзка за сгъстен въздух
 • Електроника за оценка AMD 05
 • 2 m свързващ кабел между корпуса на електрониката и уреда

Опционални аксесоари

 • Уредна версия за абразивни гранулати
 • Устройства за визуална и звукова сигнализация
 • Специални дължини на свързващите кабели между уреда и корпуса на електрониката до 50 m
 • Захранващ кабел с други стандартни щепсели
 • Автоматичен мониторинг на сгъстения въздух и сепариращия механизъм
 • Адаптерни планки за монтаж
 • Изпразване на продукта с натискане на бутон

Размери

Номинална широчина 30 – 40

Номинална широчина (мм)

Тегло (кг)

Чувствителност* (мм)

 

 

Fe

NFe

SS

30

13

0,3

0,5

0,6

40

13

0,4

0,6

0,8

 

* Чувствителността зависи от номиналната ширина на прохода на металния сепаратор. Колкото по-малка е номиналната ширина, толкова по-висока е чувствителността. Стойностите, дадени в таблицата, са измерени в центъра на проходния отвор при симулирани производствени условия и са валидни за повечето сухи прахове и гранулати.

Номинална широчина 50 – 70

Номинална широчина (мм)

Тегло (кг)

Чувствителност* (мм)

 

 

Fe

NFe

SS

50

19

0,5

0,8

1,0

60

19

0,6

1,0

1,2

70

19

0,7

1,0

1,5

 

* Чувствителността зависи от номиналната ширина на прохода на металния сепаратор. Колкото по-малка е номиналната ширина, толкова по-висока е чувствителността. Стойностите, дадени в таблицата, са измерени в центъра на проходния отвор при симулирани производствени условия и са валидни за повечето сухи прахове и гранулати.

Номинална широчина 100 – 120

Номинална широчина (мм)

Тегло (кг)

Чувствителност* (мм)

 

 

Fe

NFe

SS

100

35

1,0

1,5

2,0

120

35

1,2

1,75

2,5

 

* Чувствителността зависи от номиналната ширина на прохода на металния сепаратор. Колкото по-малка е номиналната ширина, толкова по-висока е чувствителността. Стойностите, дадени в таблицата, са измерени в центъра на проходния отвор при симулирани производствени условия и са валидни за повечето сухи прахове и гранулати.

Интересувате ли се от този продукт?

Не се притеснявайте…