Сух охладител

Изпарителен

PD-EV SERIES

 

Сухите охладители са проектирани да се използват за производства със средни и с големи капацитети на технологично охлаждане и приложения за ОВК. Обхватът на мощността на стандартните модели е между 122,6 kW и 661,4 kW. Сухите охладители са оборудвани с високоефективни топлообменници, проектирани със специален компютърен софтуер и са стандартно изработени от медни тръби и алуминиеви ламели. В зависимост от работната среда и дизайна, като опция се предлагат алуминиеви ламели с епоксидно покритие, намотки, изцяло с епоксидно покритие и медни ламели. Стандартното разстояние между ламелите е 2,5 мм. Колекторите са изработени от стомана и имат клапани и дренажни тапи. Решетките за хладилен агент са оптимизирани за вода и смес гликол/вода с различни съотношения. Използват се енергийно ефективни и нискошумни вентилатори. Класът им на защита на двигателите е IP 54, а изолационният клас – F. Сухите охладители са проектирани в индустриалната естетика и ергономия, могат да бъдат позиционирани вертикално, хоризонтално и V-образно. През зимата трябва да се вземат предпазни мерки, за да се предотврати замръзване на топлообменника. За да се предотврати замръзване, трябва да се използва антифриз или смес гликол/вода. Препоръчителните съотношения на смесване срещу замръзване могат да бъдат изпратени при поискване. Тези охладители имат конкурентни предимства въз основа на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи. 

Automatic hopper loader - ral300i - rhong
Automatic hopper loader - ral300i - rhong
Automatic hopper loader - ral300i - rhong

Стандартно оборудване

• 125 kW – 640 kW диапазон на мощност
• V-образна изпарителена намотка
• Алуминиеви ламели, медни тръби, произведени от PLANER
• Аксиални вентилатори, осигуряващи висок въздушен дебит
• Електрически компоненти и панел за захранване със стандарти CE 2006/95/EC
• Съответства на директивите за оборудване под налягане CE97/23/EC
• Центробежна водна помпа
• Неръждаем резервоар
• Микропроцесорен блок за управление и регулатор на скоростта на вентилатора

Опционално

• Алуминиеви ламели с епоксидно покритие за корозивна устойчивост на факторите на околната среда
• Неръждаемо тяло, EC вентилатор
• Самоизточваща система

Conveyor belt - nds series

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Минимална консумация на електроенергия
и максимална ефективност, постигната
чрез иновативни решения.

КАЧЕСТВО

Устройствата се произвеждат от
най-висококачествени материали
и с внимание към детайлите.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние се фокусираме върху използването на енергийно
възобновяеми ресурси и постигане на съвместимост.

ИНОВАЦИЯ

Подобрен производствен процес чрез използване
на най-ефективното оборудване от експертни инженери.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ

Винаги с вас чрез бърза техническа
сервизна поддръжка.

ЕКИП

Резултатът се постига от екип, работещ в
пълна хармония.

Модел

PD-EV 
 80 12 A 5

PD-EV 
 80 13 A 5

PD-EV 
 80 14 A 5

PD-EV 
 80 15 A 5

PD-EV
   80 22 A 5

PD-EV
   80 23 A 5

PD-EV
  80 24 A 5

PD-EV 
80 25 A 5

Капацитет на охлаждане kW 125.3 193.6 252.0 320.2 250.5 387.3 503.9 640.3
Въздушен поток m³/h 45.202 67.930 90.657 113.321 90.404 135.859 181.314 226.643
Брой вентилатори pcs. 2 3 4 5 4 6 8 10
Мощност на вентилаторите kW 4.0 6.0 8.0 10.0 8.0 12.0 16.0 20.0
Напрежение на вентилаторите A 8.0 12.0 16.0 20.0 16.0 24.0 32.0 40.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 50 52 53 54 53 55 56 57
Обем на тръбите L 49.9 75.6 101.2 126.8 99.8 151.2 202.4 253.6

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

Модел

PD-EV
  80 12 A 5

PD-EV 
 80 13 A 5

PD-EV
80 14 A 5

PD-EV
  80 15 A 5

PD-EV
  80 22 A 5

PD-EV
  80 23 A 5

PD-EV
80 24 A 5

PD-EV 
80 25 A 5

L mm 2705 3885 5065 6245 2705 3885 5065 6245
W mm 1180 1180 1180 1180 2320 2320 2320 2320
H mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Диаметър на входния отвор 2“ 2½“ 2½“ 3“ 2×2“ 2×2 ½“ 2×2 ½“ 2×3“
Диамтър на изходния отвор 2“ 2½“ 2½“ 3“ 2×2“ 2×2 ½“ 2×2 ½“ 2×3“

технически данни

PD-EV 80 12 A 5
Модел PD-EV  80 12 A 5
Капацитет на охлаждане kW 125.3
Въздушен поток m³/h 45.202
Брой вентилатори pcs. 2
Мощност на вентилаторите kW 4.0
Напрежение на вентилаторите A 8.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 50
Обем на тръбите L 49.9
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
     
Модел PD-EV             80 12 A 5
     
L mm 2705
W mm 1180
H mm 2250
Диаметър на входния отвор 2“
Диамтър на изходния отвор 2“

 

PD-EV 80 13 A 5
Модел PD-EV             80 13 A 5
Капацитет на охлаждане kW 193.6
Въздушен поток m³/h 67.930
Брой вентилатори pcs. 3
Мощност на вентилаторите kW 6.0
Напрежение на вентилаторите A 12.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 52
Обем на тръбите L 75.6
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
     
Модел PD-EV             80 13 A 5
     
L mm 3885
W mm 1180
H mm 2250
Диаметър на входния отвор 2½“
Диамтър на изходния отвор 2½“

 

PD-EV 80 14 A 5
Модел PD-EV             80 14 A 5
Капацитет на охлаждане kW 252.0
Въздушен поток m³/h 90.657
Брой вентилатори pcs. 4
Мощност на вентилаторите kW 8.0
Напрежение на вентилаторите A 16.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 53
Обем на тръбите L 101.2
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
     
Модел PD-EV             80 14 A 5
     
L mm 5065
W mm 1180
H mm 2250
Диаметър на входния отвор 2½“
Диамтър на изходния отвор 2½“

 

PD-EV 80 15 A 5
Модел PD-EV              80 15 A 5
Капацитет на охлаждане kW 320.2
Въздушен поток m³/h 113.321
Брой вентилатори pcs. 5
Мощност на вентилаторите kW 10.0
Напрежение на вентилаторите A 20.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 54
Обем на тръбите L 126.8
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
     
Модел PD-EV              80 15 A 5
     
L mm 6245
W mm 1180
H mm 2250
Диаметър на входния отвор 3“
Диамтър на изходния отвор 3“

 

PD-EV 80 22 A 5
Модел PD-EV            80 22 A 5
Капацитет на охлаждане kW 250.5
Въздушен поток m³/h 90.404
Брой вентилатори pcs. 4
Мощност на вентилаторите kW 8.0
Напрежение на вентилаторите A 16.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 53
Обем на тръбите L 99.8
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
     
Модел PD-EV            80 22 A 5
     
L mm 2705
W mm 2320
H mm 2250
Диаметър на входния отвор 2×2“
Диамтър на изходния отвор 2×2“

 

PD-EV 80 23 A 5
Модел PD-EV             80 23 A 5
Капацитет на охлаждане kW 387.3
Въздушен поток m³/h 135.859
Брой вентилатори pcs. 6
Мощност на вентилаторите kW 12.0
Напрежение на вентилаторите A 24.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 55
Обем на тръбите L 151.2
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
     
Модел PD-EV             80 23 A 5
     
L mm 3885
W mm 2320
H mm 2250
Диаметър на входния отвор 2×2 ½“
Диамтър на изходния отвор 2×2 ½“

 

PD-EV 80 24 A 5
Модел PD-EV             80 24 A 5
Капацитет на охлаждане kW 503.9
Въздушен поток m³/h 181.314
Брой вентилатори pcs. 8
Мощност на вентилаторите kW 16.0
Напрежение на вентилаторите A 32.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 56
Обем на тръбите L 202.4
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
     
Модел PD-EV             80 24 A 5
     
L mm 5065
W mm 2320
H mm 2250
Диаметър на входния отвор 2×2 ½“
Диамтър на изходния отвор 2×2 ½“

 

PD-EV 80 25 A 5
Модел PD-EV             80 25 A 5
Капацитет на охлаждане kW 640.3
Въздушен поток m³/h 226.643
Брой вентилатори pcs. 10
Мощност на вентилаторите kW 20.0
Напрежение на вентилаторите A 40.0
Ниво на шум на вентилаторите dBA 57
Обем на тръбите L 253.6
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ    
     
Модел PD-EV             80 25 A 5
     
L mm 6245
W mm 2320
H mm 2250
Диаметър на входния отвор 2×3“
Диамтър на изходния отвор 2×3“

ПРЕДИМСТВА

  • 1 година гаранция за машината
  • 1 година безплатен гаранционен сервиз
  • Доставка до посочено от вас място
  • Включено обучение

Интересувате ли се от този продукт?

Не се притеснявайте…